Ίση ή ανώτερη των 80 mm / Άλλες.

  • - - - - - - 7214997110 80: Ράβδοι οπλισμού σκυροδέματος, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης· εξαιρούνται ράβδοι οπλισμού σκυροδέματος υψηλών επιδόσεων σε κόπωση
  • - - - - - - 7214997190 80: Άλλες