Σαρδελών, παλαμίδων ρικιών, σκουμπριών των ειδών Scomber scombrus και Scomber japonicus και ψαριών των ειδών Orcynopsis unicolor.

  • - - - - 1604205010 10: Σαρδελών
  • - - - - - 1604205010 80: Του είδους Sardina pilchardus
  • - - - - - 1604205019 80: Άλλα
  • - - - - 1604205030 80: Παλαμίδων ρικιών (Sarda spp)
  • - - - - 1604205040 80: Σκουμπριά των είδων Scomber scombrus
  • - - - - 1604205050 80: Σκουμπριών των ειδών Scomber japonicus
  • - - - - 1604205090 80: Άλλα