Αποτορνεύματα, βοστρυχωτά αποκόμματα, αποκόμματα υπολείμματα αλέσματος, πριονίσματα, ρινίσματα και απορρίμματα από την αποτύπωση ή το κόψιμο σε σχήματα, έστω και σε δέματα.

  • - - - 7204411000 80 (2/0) : Αποτορνεύματα, βοστρυχωτά αποκόμματα (ροκανίδια), αποκόμματα υπολείμματα αλέσματος, πριονίσματα και ρινίσματα
  • - - - 7204419100 10: Απορρίμματα από την αποτύπωση ή το κόψιμο σε σχήματα
  • - - - - 7204419100 80 (2/0) : Σε δέματα
  • - - - - 7204419900 80 (2/0) : Άλλα