Έκτυπα / Άλλα / Άλλα τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα.

Čeština 7 Deutsch 29 Español 6 Nederlands 4 Polski 1

  • - - - - 7326909410 80: Στεφάνες, συζευκτήρες και άλλες διατάξεις για τη στήριξη, σύνδεση, σύσφιγξη ή χωρισμό κατά διαστήματα που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - - 7326909420 80: Διατάξεις στοιβασμού, στερέωσης και ασφάλισης φορτίου που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - - 7326909430 80: Σφαιρίδια (μπίλιες) για ρουλεμάν που χρησιμοποιούνται σε συστήματα φόρτωσης, που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - - 7326909490 80: Άλλα