Μαλακοί περιέκτες για χύμα φορτία.

  • - - - 6305321100 10: Που κατασκευάζονται από λουρίδες ή παρόμοιες μορφές από πολυαιθυλένιο ή από πολυπροπυλένιο
  • - - - - 6305321100 80: Πλεκτά
  • - - - - 6305321900 80 (0/1) : Άλλα
  • - - - 6305329000 80 (4/0) : Άλλα