Άλλων δημητριακών / Σπόροι δημητριακών αλλιώς επεξεργασμένοι (π.χ. με μερική απόξεση του περικάρπιου, πλατυσμένοι, σε νιφάδες, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι), με εξαίρεση του ρυζιού της κλάσης 1006. Φύτρα δημητριακών ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα.

Deutsch 4 Italiano 2 Polski 1

 • - - - 1104290400 10: Κριθαριού
 • - - - - 1104290400 80: Με μερική απόξεση του περικάρπιου (αποφλοιωμένοι ή ξεφλουδισμένοι), έστω και τεμαχισμένοι ή σπασμένοι
 • - - - - 1104290500 80: Με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους
 • - - - - 1104290800 80: Άλλα
 • - - - 1104291700 10: Άλλα
 • - - - - 1104291700 80 (2/0) : Με μερική απόξεση του περικάρπιου (αποφλοιωμένοι ή ξεφλουδισμένοι), έστω και τεμαχισμένοι ή σπασμένοι
 • - - - - 1104293000 80 (2/0) : Με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους
 • - - - - 1104295100 10: Μόνο σπασμένοι
 • - - - - - 1104295100 80: Σιταριού
 • - - - - - 1104295500 80: Σίκαλης
 • - - - - - 1104295900 80: Άλλοι
 • - - - - 1104298100 10: Άλλα
 • - - - - - 1104298100 80: Σιταριού
 • - - - - - 1104298500 80: Σίκαλης
 • - - - - - 1104298900 80 (0/1) : Άλλα