Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και συλλογές από δύο τουλάχιστον είδη των διακρίσεων της κλάσης αυτής.

Deutsch 2 Français 1

  • - - 8205901000 80: Αμόνια. Φορητά σιδηρουργικά καμίνια. Τροχοί ακονίσματος με το σκελετό τους, χειροκίνητοι ή ποδοκίνητοι
  • - - 8205909000 80: Συλλογές από δύο τουλάχιστον είδη των διακρίσεων της κλάσης αυτής