Στυλογράφοι και μολύβια με σφαιρίδιο (μπίλια).

Deutsch 5 Français 2

  • - - 9608101000 80: Υγρής μελάνης
  • - - 9608109200 10: Άλλα
  • - - - 9608109200 80: Με φύσιγγες μελάνης που αντικαθίστανται
  • - - - 9608109900 80: Άλλα