Άλλα / Συμπλέκτες και όργανα σύζευξης, στα οποία περιλαμβάνονται και οι αρθρωτές συναρμογές.

Čeština 1 Deutsch 4 Français 5 Italiano 1 Polski 1

  • - - - 8483608010 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - 8483608090 80: Άλλα