Θερμοπλαστικά συμπολυμερή υγρών κρυστάλλων από αρωματικό πολυεστέρα.

  • - - - - 3907990520 80: Συμπολυεστέρας υγρών κρυστάλλων με σημείο τήξεως όχι κατώτερο από 270 ºC, έστω και αν περιέχει πληρωτικά
  • - - - - 3907990590 80: Άλλα