Γαλακτοαλβουμίνη, συμπεριλαμβανομένων των συμπυκνωμάτων δύο ή περισσοτέρων πρωτεϊνών ορού γάλακτος.

  • - - 3502201000 80: Ακατάλληλη ή που έγινε ακατάλληλη για τη διατροφή των ανθρώπων
  • - - 3502209100 10: Άλλη
  • - - - 3502209100 80: Αποξεραμένη (σε φύλλα, λέπια, κρυστάλλους, σκόνες κ.λπ.)
  • - - - 3502209900 80: Άλλη