Πλέγματα και διχτυωτά, συγκολλημένα στα σημεία συνάντησης, από σύρματα στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι ίση ή ανώτερη από 3 mm και των οποίων οι βρόχοι έχουν επιφάνεια τουλάχιστον 100 cm$2.

  • - - 7314201000 80: Από σύρματα με νευρώσεις
  • - - 7314209000 80: Άλλα