Συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου.

  • - - - 8527212000 10: Με δυνατότητα λήψης και αποκωδικοποίησης ψηφιακών σημάτων του συστήματος ραδιοφωνικών δεδομένων (RDS)
  • - - - - 8527212000 80: Με σύστημα ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser)
  • - - - - 8527215200 10: Άλλες
  • - - - - - 8527215200 80: Με κασέτες και σύστημα αναλογικής και ψηφιακής ανάγνωσης
  • - - - - - 8527215900 80: Άλλες
  • - - - 8527217000 10: Άλλες
  • - - - - 8527217000 80: Με σύστημα ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser)
  • - - - - 8527219200 10: Άλλες
  • - - - - - 8527219200 80: Με κασέτες και σύστημα αναλογικής και ψηφιακής ανάγνωσης
  • - - - - - 8527219800 80: Άλλες