Συνθέσεις που υαλοποιούνται, επιχρίσματα και επικαλύμματα κεραμευτικής και παρόμοια παρασκευάσματα.

  • - - 3207201000 80: Επιχρίσματα και επικαλύμματα κεραμευτικής
  • - - 3207209000 80: Άλλα