Από συνθετικές ίνες μη συνεχείς.

  • - - 5508101000 80: Μη συσκευασμένες για τη λιανική πώληση
  • - - 5508109000 80: Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση