Άλλα / Ψυγεία, καταψύκτες-διατηρητές και άλλο υλικό, μηχανές και συσκευές για την παραγωγή του ψύχους, με ηλεκτρικό ή άλλο εξοπλισμό. Αντλίες θερμότητας, άλλες από τις μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος της κλάσης 8415.

Deutsch 7 Français 4

  • - - - 8418290010 80: Που έχουν πληρωθεί εκ των προτέρων με υδροφθοράνθρακες (HFC)
  • - - - 8418290090 80: Άλλα