Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) ψαριών, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων.

  • - - 0305100010 80: Από πέστροφες των ειδών Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache και Oncorhynchus chrysogastera
  • - - 0305100020 80: Κυττρίνοι (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)
  • - - 0305100030 80: Σπαρίδες θάλασσας των ειδών Dentex dentex και Pagellus spp.
  • - - 0305100035 80: Τσιπούρες (Sparus aurata)
  • - - 0305100040 80: Λαυρακιών (Dicentrarchus labrax)
  • - - 0305100090 80: Άλλα