Με λίθιο / Ηλεκτρικές στήλες και συστοιχίες ηλεκτρικών στηλών.

Français 3