Γάλου / Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος.

  • - - - 1602311100 10: Που περιέχουν κατά βάρος 57 % ή περισσότερο κρέας πουλερικών ή παραπροϊόντα σφαγίων πουλερικών
  • - - - - 1602311100 80: Που περιέχουν αποκλειστικά κρέας γάλου άψητο
  • - - - - 1602311900 80: Άλλα
  • - - - 1602318000 80 (2/0) : Άλλα