Επιψευδαργυρωμένοι / Άλλοι / Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα.

  • - - - - - - 7304395220 80: Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm, με ισοδύναμο αξίας άνθρακα (CEV) που δεν υπερβαίνει το 0,86 σύμφωνα με τον τύπο και τη χημική ανάλυση του Διεθνούς Ινστιτούτου Τεχνολογίας Συγκόλλησης-International Institute of Welding (IIW)
  • - - - - - - 7304395299 80: Άλλα