Άλλες κλειδαριές. Σύρτες / Λουκέτα, κλειδαριές και σύρτες (που λειτουργούν με κλειδί, με μυστικό συνδυασμό ή με ηλεκτρισμό), από κοινά μέταλλα. Κλείστρα και συναρμογές κλείστρων, που φέρουν κλειδαριά, από κοινά μέταλλα. Κλειδιά για τα είδη αυτά, από κοινά μέταλλα.

Deutsch 2

  • - - 8301401100 10: Κλειδαριές των τύπων που χρησιμοποιούνται για πόρτες κτιρίων
  • - - - 8301401100 80: Κλειδαριές με κυλίνδρους
  • - - - 8301401900 80: Άλλα
  • - - 8301409000 80: Άλλες κλειδαριές. Σύρτες