Για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες).

  • - - - 3702319100 80: Αρνητικά έγχρωμων φιλμ:- με πλάτος 75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 105 mm και- με μήκος 100 m ή περισσότερο,προοριζόμενο να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή φιλμ για φωτογραφίες, στιγμιαίας εμφανίσεως
  • - - - 3702319700 80: Άλλα