Από χάλυβες ταχείας κοπής / Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα.

  • - - - 7225401520 80: Προϊόντα χωρίς ανάγλυφα σχέδια, με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm ή με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm και με πλάτος 2050 mm ή περισσότερο
  • - - - 7225401595 80: Άλλα