Τετράγωνα των οποίων η επιφάνεια δεν υπερβαίνει το 1 m$2.

  • - - - 5703902010 80: Από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού ορισμένης κατηγορίας φυτών (βίβλος) της κλάσης  5303
  • - - - 5703902090 80: Άλλοι