Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες.

Deutsch 2

  • - - - 5515121000 80: Αλεύκαστα ή λευκασμένα
  • - - - 5515123000 80: Τυπωτά
  • - - - 5515129000 80: Άλλα