Όργανα μέτρησης της αντίστασης.

  • - - - - 9030332010 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - - 9030332090 80: Άλλα