Συναρμολογημένα τμήματα, που αποτελούνται από τα πάνω μέρη των υποδημάτων και είναι στερεωμένα πάνω στο πρώτο πέλμα ή σε άλλα κατώτερα μέρη και που δεν έχουν εξωτερικά πέλματα.

Deutsch 1

  • - - - 6406903010 80: Χειροποίητα
  • - - - 6406903090 80: Άλλα