Άλλα / Σύρματα από άλλα χαλυβοκράματα.

Čeština 1

  • - - 7229902000 80: Από χάλυβες ταχείας κοπής
  • - - 7229905000 80: Που περιέχουν κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, 0,5 % ή λιγότερο μολυβδαίνιο
  • - - 7229909000 80: Άλλα