Βρωμοχλωροδιφθορομεθάνιο, βρωμοτριφθορομεθάνιο και διβρωμοτετραφθοροαιθάνες.

  • - - - 2903761000 80: Βρωμοχλωροδιφθορομεθάνιο
  • - - - 2903762000 80: Βρωμοτριφθορομεθάνιο
  • - - - 2903769000 80: Διβρωμοτετραφθοροαιθάνια