Άλλες / Συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου.

Deutsch 2 Nederlands 1

  • - - - - - - 8527919920 80: Συγκρότημα αποτελούμενο τουλάχιστον από: - μονάδα ενισχυτή ακουστικών συχνοτήτων, περιλαμβάνουσα τουλάχιστον ενισχυτή ακουστικών συχνοτήτων και γεννήτρια ήχου, - μετασχηματιστή και - δέκτη ραδιοφωνικών εκπομπών για χρήση στην κατασκευή ηλεκτρονικών καταναλωτικών προϊόντων
  • - - - - - - 8527919990 80: Άλλα