Άλλα / Πολυμερή του οξικού βινυλίου ή άλλων εστέρων του βινυλίου, σε αρχικές μορφές. Άλλα πολυμερή του βινυλίου, σε αρχικές μορφές.

Deutsch 3

  • - - - 3905290010 80: Για την πλήρωση κυψελωμάτων, που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - 3905290090 80: ΄Αλλα