Κούκλες / Τρίκυκλα, σκούτερ, ποδοκίνητα αυτοκίνητα και παρόμοια τροχοφόρα παιχνίδια. Αμαξάκια για κούκλες. Κούκλες. Άλλα παιχνίδια για παιδιά. Μικροκατασκευές και παρόμοια είδη για διασκέδαση, με κίνηση ή όχι. Παιχνίδια-αινίγματα (puzzles) κάθε είδους.

  • - - - 9503002110 80: Διακοσμητικές κούκλες ντυμένες με τον παραδοσιακό χαρακτηριστικό τρόπο της χώρας καταγωγής, χειροπίητα
  • - - - 9503002190 80: Άλλες