Μηχανές για το τρόχισμα ή το γυάλισμα.

Deutsch 1

  • - - 8464201100 10: Για την κατεργασία γυαλιού
  • - - - 8464201100 80: Γυαλιών οπτικής
  • - - - 8464201900 80: Άλλων
  • - - 8464208000 80: Άλλες