Κινητήρες των τύπων που χρησιμοποιούνται για την κίνηση οχημάτων του κεφαλαίου 87.

 • - - 8408201000 80: Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: για χειροδηγούμενους γεωργικούς ελκυστήρες της διάκρισης|8701|10, για αυτοκίνητα οχήματα της κλάσης|8703, για αυτοκίνητα οχήματα της κλάσης|8704, με κινητήρα κυλινδρισμού κατώτερου των 2|500|cm$3, για αυτοκίνητα οχήματα της κλάσης|8705
 • - - 8408203100 10: Άλλοι
 • - - - 8408203100 20: Για αγροτικούς ελκυστήρες και δασικούς ελκυστήρες με ρόδες, με ισχύ
 • - - - - 8408203100 80: Που δεν υπερβαίνει τα 50|kW
 • - - - - 8408203500 80: Που υπερβαίνει τα 50|kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 100|kW
 • - - - - 8408203700 80: Που υπερβαίνει τα 100|kW
 • - - - 8408205100 10: Για άλλα οχήματα του κεφαλαίου|87, με ισχύ
 • - - - - 8408205100 80: Που δεν υπερβαίνει τα 50|kW
 • - - - - 8408205500 80: Που υπερβαίνει τα 50|kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 100|kW
 • - - - - 8408205700 80: Που υπερβαίνει τα 100|kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 200|kW
 • - - - - 8408209900 80: Που υπερβαίνει τα 200|kW