Κινητήρες των τύπων που χρησιμοποιούνται για την κίνηση οχημάτων του κεφαλαίου 87.

Français 1

 • - - 8408201000 80: Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: για χειροδηγούμενους γεωργικούς ελκυστήρες της διάκρισης 8701 10, για αυτοκίνητα οχήματα της κλάσης 8703, για αυτοκίνητα οχήματα της κλάσης 8704, με κινητήρα κυλινδρισμού κατώτερου των 2 500 cm$3, για αυτοκίνητα οχήματα της κλάσης 8705
 • - - 8408203100 10: Άλλοι
 • - - - 8408203100 20: Για αγροτικούς ελκυστήρες και δασικούς ελκυστήρες με ρόδες, με ισχύ
 • - - - - 8408203100 80: Που δεν υπερβαίνει τα 50 kW
 • - - - - 8408203500 80: Που υπερβαίνει τα 50 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 kW
 • - - - - 8408203700 80: Που υπερβαίνει τα 100 kW
 • - - - 8408205100 10: Για άλλα οχήματα του κεφαλαίου 87, με ισχύ
 • - - - - 8408205100 80: Που δεν υπερβαίνει τα 50 kW
 • - - - - 8408205500 80: Που υπερβαίνει τα 50 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 kW
 • - - - - 8408205700 80: Που υπερβαίνει τα 100 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 200 kW
 • - - - - 8408209900 80: Που υπερβαίνει τα 200 kW