Με τίτλο κατώτερο των 833,3 decitex αλλά όχι κατώτερο των 277,8 decitex (που υπερβαίνουν τις 12 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνουν τις 36 μετρικές μονάδες).

  • - - - - 5306103010 80: Νήματα από λινάρι στη φυσική τους χροιά (με εξαίρεση τα νήματα από στουπιά) με τίτλο 333,3 decitex ή ανώτερο (που δεν υπερβαίνει τις 30 μετρικές μονάδες) που προορίζονται για την κατασκευή στριμμένων ή κορδονωτών νημάτων για την βιομηχανία υποδημάτων και για την περιτύλιξη των καλωδίων
  • - - - - 5306103090 80: Άλλα