Τόνοι, παλαμίδες και παλαμίδες ρίκια (Sarda spp.).

Deutsch 21 English 19 Español 7 Français 5 Italiano 2 Nederlands 5 Polski 1 Slovenčina 2 Slovenščina 3

* Τα προϊόντα που αποστέλλονται από την Ιαπωνία πρέπει να συνοδεύονται από Kοινό έγγραφο εισόδου (ΚΕΕ) ή ενός κοινού κτηνιατρικού εγγράφου εισόδου (ΚΚΕΕ) σύμφωνα με τον Κανονισμό Εφαρμογής της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/6 (ΕΕ L 3).

Ξανθός τόνος σε φυτικό λάδι Συστατικά:τόνος…

Ξανθός τόνος σε φυτικό λάδι Συστατικά:τόνος (skipjack)70%, σογιέλαιο, νερό, αλάτι. Συσκευασία: σε κονσέρβα -185γρ Καθαρό βάρος

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΛΑΔΙΑ ΦΥΤΙΚΑ ΤΟΝΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ