Οξείδια και υδροξείδια του βολφραμίου.

  • - - - 2825904030 80: Tριοξείδιο του βολφραμίου, συμπεριλαμβανομένου κυανού οξειδίου του βολφραμίου (CAS RN 1314-35-8 ή CAS RN 39318-18-8)
  • - - - 2825904080 80: Άλλα