Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W αλλά δεν υπερβαίνει τα 7,5 kW.

Deutsch 46 English 4 Español 1 Français 3 Polski 1

  • - - - - 8501522010 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - - 8501522050 10: Άλλα
  • - - - - - 8501522050 80: Σύγχρονος σερβοκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος με αναλυτή και πέδη για μέγιστη ταχύτητα 6 000 rpm και με: - ισχύ εξόδου 340 W και άνω, το πολύ όμως 7,4 kW, - φλάντζα μέγιστων διαστάσεων 180 mm !x! 180 mm και - μέγιστο μήκος 271 mm, μετρούμενο από τη φλάντζα έως το απώτατο άκρο του αναλυτή
  • - - - - - 8501522089 80: Άλλα