Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13 % κατά βάρος.

  • - - - - - 2008405110 80: Σε νιφάδες και σε σκόνη, με ή χωρίς προσθήκη αμύλου
  • - - - - - 2008405190 80: Άλλα