Με πάχος που υπερβαίνει τα 15 mm.

Deutsch 2 English 1 Nederlands 1 Polski 1 Slovenščina 2

  • - - - - 7208512010 80: Aπό μη κραματοποιημένο χάλυβα, εκτός από πυριτιούχο χάλυβα
  • - - - - 7208512090 80: Άλλα