Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 € ανά 100 kg καθαρού βάρους και περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος.

  • - - - - - 2009119110 80: Σε συσκευασίες 2 l ή λιγότερο
  • - - - - - 2009119190 80: Άλλα