Που υπερβαίνει τα 100 V / Άλλοι.

  • - - - - - 8539299210 80: Για φωτισμό, που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - - - 8539299290 80: Άλλοι