Που έχουν υποστεί απλή έλαση / Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος).

  • - - - 7607111100 10: Με πάχος κατώτερο των 0,021|mm
  • - - - - 7607111100 80 (2/0) : Σε κυλίνδρους με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 10|kg
  • - - - - 7607111900 80 (6/0) : Άλλα
  • - - - 7607119000 80 (10/0) : Με πάχος 0,021|mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 0,2|mm