Άλλες / Επενδύσεις τοίχων από υφαντικές ύλες.

Français 1 Nederlands 3

  • - - - 5905009010 80: Από λλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού ορισμένης κατηγορίας φυτών (βίβλος) της κλάσης 5303
  • - - - 5905009020 80: Από μετάξι
  • - - - 5905009090 80: Άλλες