Άλλα / Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού.

Deutsch 12 Français 5

 • - - - 2008991100 10: Με προσθήκη αλκοόλης
 • - - - - 2008991100 20: Ζιγγίβερι
 • - - - - - 2008991100 80: Που έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas
 • - - - - - 2008991900 80: Άλλα
 • - - - - 2008992100 10: Σταφύλια
 • - - - - - 2008992100 80: Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13 % κατά βάρος
 • - - - - - 2008992300 80: Άλλα
 • - - - - 2008992400 10: Άλλα
 • - - - - - 2008992400 20: Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9 % κατά βάρος
 • - - - - - - 2008992400 30: Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas
 • - - - - - - - 2008992400 80: Τροπικά φρούτα
 • - - - - - - - 2008992800 80 (2/0) : Άλλα
 • - - - - - - 2008993100 10: Άλλα
 • - - - - - - - 2008993100 80: Τροπικά φρούτα
 • - - - - - - - 2008993400 80 (2/0) : Άλλα
 • - - - - - 2008993600 10: Άλλα
 • - - - - - - 2008993600 20: Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas
 • - - - - - - - 2008993600 80: Τροπικά φρούτα
 • - - - - - - - 2008993700 80 (2/0) : Άλλα
 • - - - - - - 2008993800 10: Άλλα
 • - - - - - - - 2008993800 80: Τροπικά φρούτα
 • - - - - - - - 2008994000 80 (2/0) : Άλλα
 • - - - 2008994100 10 (0/1) : Χωρίς προσθήκη αλκοόλης
 • - - - - 2008994100 20: Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg
 • - - - - - 2008994100 80: Ζιγγίβερι
 • - - - - - 2008994300 80 (2/0) : Σταφύλια
 • - - - - - 2008994500 80 (2/0) : Δαμάσκηνα
 • - - - - - 2008994800 80 (8/0) : Τροπικά φρούτα
 • - - - - - 2008994900 80 (5/0) : Άλλα
 • - - - - 2008995100 10: Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg
 • - - - - - 2008995100 80: Ζιγγίβερι
 • - - - - - 2008996300 80 (2/0) : Τροπικά φρούτα
 • - - - - - 2008996700 80 (3/0) : Άλλα
 • - - - - 2008997200 10: Χωρίς προσθήκη ζάχαρης
 • - - - - - 2008997200 20: Δαμάσκηνα σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου
 • - - - - - - 2008997200 80 (2/0) : 5 kg ή περισσότερο
 • - - - - - - 2008997800 80 (2/0) : Λιγότερο των 5 kg
 • - - - - - 2008998500 80 (0/2) : Καλαμπόκι, εκτός από γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata)
 • - - - - - 2008999100 80 (2/0) : Ίγναμα (κόνδυλοι της διοσκουρέας), γλυκοπατάτες και παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών, περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5 %
 • - - - - - 2008999900 80 (11/0) : Άλλα