Άλλα φυσίγγια και τα μέρη τους.

  • - - 9306301000 80: Για περίστροφα και πιστόλια της κλάσης 9302 και για πιστόλια-μυδράλια (υποπολυβόλα) της κλάσης 9301
  • - - 9306303000 10: Άλλα
  • - - - 9306303000 80: Για πολεμικά όπλα
  • - - - 9306309000 80: Άλλα