Φωσφινικά (υποφωσφορώδη) και φωσφονικά (φωσφορώδη).

  • - - 2835100010 80: Μονοένυδρο υποφωσφορώδες νάτριο (CAS RN 10039-56-2)
  • - - 2835100020 80: Υποφωσφορώδες νάτριο  (CAS RN 7681-53-0)
  • - - 2835100090 80: Άλλα