Από χαλκό καθαρισμένο / Φύλλα και ταινίες, λεπτά από χαλκό (έστω και τυπωμένα ή κολλημένα πάνω σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστική ύλη ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,15 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος).

  • - - - 7410110010 80: Ρόλοι πολυστρωματικού ελάσματος από γραφίτη και χαλκό: - πλάτους 610 mmή περισσότερο, αλλά όχι περισσότερο από 620 mm, και - διαμέτρου 690 mmή περισσότερο, αλλά όχι περισσότερο από 710 mm, για χρήση στην κατασκευή επαναφορτιζόμενων μπαταριών ιόντων λιθίου
  • - - - 7410110030 80: Φύλλα και ταινίες από καθαρισμένο χαλκό, ηλεκτρολυτικώς επιχρισμένα
  • - - - 7410110090 80: Άλλα