Άλλα / Πλατέα προϊόντα έλασης από άλλα χαλυβοκράματα, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο.

Deutsch 7

  • - - - 7225990011 10: Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο
  • - - - - 7225990011 80: Με βαφή ή επικάλυψη με βερνίκι ή πλαστική ύλη τουλάχιστον στη μία πλευρά, εξαιρουμένων των προϊόντων που φέρουν τελική επικάλυψη με σκόνη τσίγκου (πλούσιο σε ψευδάργυρο χρώμα, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο 70 % και άνω) καθώς και εξαιρούμενων των προϊόντων με υπόστρωμα με μεταλλική επικάλυψη χρωμίου ή κασσίτερου
  • - - - - 7225990022 80: Άλλα, καθησυχασμένο με την προσθήκη αλουμινίου, επικαλυμμένα ή επιχρισμένα με ψευδάργυρο και/ή αλουμίνιο και κανένα άλλο μέταλλο, με θερμή επιψευδαργύρωση, χημικά παθητικοποιημένα· που περιέχουν κατά βάρος: 0,015 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 0,170 % άνθρακα, 0,015 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 0,100 % αλουμίνιο, όχι περισσότερο από 0,045 % νιόβιο, όχι περισσότερο από 0,010 % τιτάνιο και όχι περισσότερο από 0,010 % βανάδιο· παρουσιασμένα σε ρόλους, επιμήκη φύλλα και λεπτές λωρίδες
  • - - - - 7225990025 80: Άλλα
  • - - - 7225990040 80: άλλο, πάχους που υπερβαίνει τα 10 mm ή πάχους 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm και πλάτους 2 050 mm ή περισσότερο
  • - - - 7225990091 10: Άλλα
  • - - - - 7225990091 80: Με βαφή ή επικάλυψη με βερνίκι ή πλαστική ύλη τουλάχιστον στη μία πλευρά, εξαιρουμένων των λεγόμενων "πετασμάτων τύπου σάντουιτς", του είδους που χρησιμοποιείται στις οικοδομές, που αποτελούνται από δύο εξωτερικά μεταλλικά φύλλα, μεταξύ των οποίων παρεμβάλλεται σταθεροποιητικός πυρήνας από μονωτικό υλικό, εξαιρουμένων των προϊόντων που φέρουν τελική επικάλυψη με σκόνη τσίγκου (πλούσιο σε ψευδάργυρο χρώμα, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο 70% και άνω) καθώς και εξαιρούμενων των προϊόντων με υπόστρωμα με μεταλλική επικάλυψη χρωμίου ή κασσίτερου
  • - - - - 7225990092 80: Άλλα, καθησυχασμένο με την προσθήκη αλουμινίου, επικαλυμμένα ή επιχρισμένα με ψευδάργυρο και/ή αλουμίνιο και κανένα άλλο μέταλλο, με θερμή επιψευδαργύρωση, χημικά παθητικοποιημένα· που περιέχουν κατά βάρος: 0,015 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 0,170 % άνθρακα, 0,015 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 0,100 % αλουμίνιο, όχι περισσότερο από 0,045 % νιόβιο, όχι περισσότερο από 0,010 % τιτάνιο και όχι περισσότερο από 0,010 % βανάδιο· παρουσιασμένα σε ρόλους, επιμήκη φύλλα και λεπτές λωρίδες
  • - - - - 7225990095 80: Άλλα