Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδηγούμενων ελκυστήρων της διάκρισης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8703, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm$3, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm$3, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8705.

Čeština 1 Deutsch 2 English 6 Français 2

  • - - - 8708301020 80: Μηχανοκίνητη μονάδα ενεργοποίησης πέδης - με τάση 13,5 V (± 0,5V) και - με μηχανισμό σφαιροφόρου κοχλία για τον έλεγχο της πίεσης του υγρού πέδησης στον κεντρικό κύλινδρο για χρήση στην κατασκευή ηλεκτροκίνητων οχημάτων
  • - - - 8708301040 80: Σώμα δισκόφρενου σε έκδοση BIR ("σφαίρα στη στεφάνη"-"Ball in Ramp") ή EPB ("Ηλεκτρονική πέδη στάθμευσης") ή μόνο υδραυλικής λειτουργίας, που περιέχει λειτουργικά ανοίγματα, ανοίγματα στερέωσης και αύλακες οδηγούς, για χρήση στην κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87
  • - - - 8708301050 80: Χειρόφρενο τύπου τυμπάνου: - που λειτουργεί στο εσωτερικό του δίσκου της πέδης λειτουργίας, - διαμέτρου τουλάχιστον of 170 mm, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα 195 mm για χρήση στην κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
  • - - - 8708301060 80: Μη αμιαντούχα οργανικά πέλματα πέδης με υλικό τριβής, συναρμολογημένα στην πλάκα στήριξης από χαλύβδινη ταινία, προς χρήση στην κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87
  • - - - 8708301070 80: Σιαγόνα δαγκάνας τροχοπέδιλων από όλκιμο χυτοσίδηρο, του τύπου που χρησιμοποιείται για την κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87
  • - - - 8708301090 80: Άλλα